Cena města Příbrami

2020-10-30 09:20:57 Autor: Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

V Příbrami se bude nově udělovat ocenění, Cena města Příbrami, osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj našeho města a regionu.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Město Příbram, historické centrum.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Statut Ceny města Příbrami schválili zastupitelé na svém zářijovém jednání. Cena města Příbrami je oceněním občanů, kteří jsou úzce spjati s naším městem a díky kterým se šíří dobré jméno města v Čechách i ve světě.

„Naše město má celou řadu občanů, kteří si zaslouží ocenit. Práce některých je známá, jiní jsou před veřejností skryti. Z tohoto důvodu necháváme nominaci laureátů této ceny v plné míře na občanech města. Prosím, přijďte s návrhy osobností, které by si ocenění zasloužily,“ vyzývá k podávání nominací starosta Jan Konvalinka.

Cena města Příbrami může být udělena jednotlivci i kolektivu a udělena může být také in memoriam.

Cena se bude udělovat jednou ročně. Doručené návrhy projdou posouzením pracovní skupiny, která všechny nominace vyhodnotí. Konečné rozhodnutí o udělení ocenění bude na zastupitelstvu města.

Pokud tedy máte návrh, kdo by toto ocenění měl získat, zašlete svoji nominaci na vyplněném dotazníku na e-mail: cenamesta@pribram.eu. Návrhy je možné podávat od 1. listopadu do 31. prosince 2020. Formulář, který můžete vyplnit online, či vytištěný odevzdat v Infocentru města Příbram, najdete na webových stránkách města.

„K předání ocenění dojde na závěrečném koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v červnu 2021,“ dodává starosta města.

Formulář ke stažení pro nominování osobností: https://pribram.eu/mesto-pribram/cena-mesta-pribrami-2021.html.

Eva Švehlová, DiS..
tisková mluvčí