Oprava silnice I/4 v úseku Milín - Chraštice pokračuje

2020-10-20 10:02:07 Autor: Mgr. Martin Buček ©

Práce na opravě dopravně vytíženého tahu silnice I/4 “Milín-Chraštice“ běží naplno v souladu se schváleným harmonogramem. I přes komplikovanější dobu se společně se zhotovitelem společností M-Silnice a.s. snažíme, aby část rekonstruovaného úseku v rámci letos probíhající 3. a 4. etapy byla dokončena v plánovaném termínu v 2. polovině listopadu.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

(Zdroj foto: autor článku)

V současné době se blíží ke konci 3. etapa, v rámci které se pracuje na pravé polovině vozovky ve směru na Strakonice. Byly vyfrézovány staré konstrukční vrstvy vozovky, byla demontována svodidla a odstraněna krajnice. Rovněž je již v celé pracovní délce pročištěn příkop odvodnění.

Pracuje se na rekonstrukci propustků pod silnicí a odvodnění pokládkou příkopové tvárnice. V těchto dnech rovněž probíhá pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky. Na těchto stavebních činnostech se podílí necelá desítka stavebních strojů, 10 aut, 18 strojníků a řidičů a přibližně dvě desítky dělníků, kteří se různě střídají a prolínají v rámci zrovna prováděných technologií.

Bude následovat obnovení krajnice, instalace nového zádržného systému a svislého dopravního značení. Po dokončení těchto prací bude možné převést dopravu na opravenou polovinu a přibližně v polovině příštího týdne zahájit rekonstrukci části komunikace ve směru na Prahu v rámci plánované 4. etapy.

Ve vztahu k plynulosti provozu je třeba i nadále počítat s tvorbou kolon a se zdržením v důsledku dopravního omezení a kyvadlového řízení dopravy.