Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se uskutečnilo v obci Hudčice

2021-07-01 08:57:35 Autor: Dobrovolný svazek obcí ©

Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskutečnilo v obci Hudčice v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 11. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které bylo dříve financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Programem setkání starostů bylo mimo jiné i projednání a schválení vstupu DSO ORP Příbram do Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii je dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se zavazují na svém území snížit emise CO2 do roku 2030 alespoň o 40 % a současně zvýšit svou odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu. Jen v rámci EU čítá Pakt starostů přes devět tisíc signatářů od velkoměst po ty nejmenší obce.

Dalším důležitým bodem jednání byla likvidace odpadů v rámci projektu „Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu“.

Odpady bude nutné řešit v  souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, který je základním strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství na území Středočeského kraje a zákonem z prosince 2020, č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Přítomní se po diskusi shodli, že v současné době je nejlepší oslovit společně s vedením města Příbram právní kancelář města Příbram a pokračovat v jednáních, které povedou již k právním úkonům pro řešení společného postupu při likvidaci odpadů na území DSO ORP Příbram.

„Nadále při SMO ČR pracuje i pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů, kde se řeší problémy, které průběžně přináší doba, například zacházení s údaji v době pandemie a dalšími očekávanými povinnostmi obcí. Díky projektu, a jako pokračování spolupráce mezi svazky, se svazek stal spoluzakladatelem Asociace dobrovolných svazků SK, kde právě navázaná spolupráce a komunikace s vedením Středočeského kraje přináší za určitých podmínek podporu členským svazkům, ale především zajištuje přenos informací do území svazků,“ sdělil přítomným Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku.

Na závěr se starostové zabývali dalšími tématy, a to společným projektem na zajištění elektronických úředních desek v obcích, vyhlášení dotačních výzev na cyklotrasy a vzdělávacím projektem ESO.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram