Most u Dolejší obory se bude opravovat

2021-07-01 08:23:30 Autor: ŘSD, Mgr. Martin Buček ©

V polovině června jsme předali staveniště zhotoviteli společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., která opraví most ev. č. 66-006 u Dolejší Obory na silnici I/66. Tady je vše připraveno, abychom v pondělí 5. 7. 2021 postavili dopravně inženýrské opatření a zahájili práce samotné.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Příbram, most u Dolejší Obory směrem do Plzeňské ulice se bude opravovat.
(Foto ŘSD)

Prořízneme nálety, budeme provádět vrtání zápor pro pažení, vrtání prostupu pro odvodnění opěr, osazovat dočasná betonová svodidla, frézovat asfaltové souvrství a koncem příštího týdne již začneme s bouráním mostní konstrukce.

V počáteční fázi musí řidiči počítat s omezením na výjezdu z okružní křižovatky směrem do ulice Plzeňská. Doprava přes most bude vedena pouze jednosměrně a to ve směru z Plzeňské ulice na okružní křižovatku. Směrem na Milín a centrum města bude doprava vedena po značených objízdných trasách.

Předali jsme již také staveniště za účelem opravy mostu ev. č. 18-012, který v Husově ulici v Příbrami převádí silnici I/18 přes železniční trať. Zhotovitelem je společnost Raeder & Falge s.r.o., která ze tří uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Opravu se zavázala provést za 25,11 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu 25 týdnů. Nicméně v tomto roce budeme realizovat pouze přípravné práce, vytýčení inženýrských sítí, odstranění náletové vegetace a křovin nebo zajištění výluk na železnici v roce 2022 v návaznosti na stanovený harmonogram prací atd.

Letos tak budou probíhat všechny práce, které lze provést a současně nebudou omezovat provoz ve městě. Jedním z důvodů je i souběžné omezení na nedalekém mostě na silnici I/66. Hlavní práce na opravě tohoto mostu tak přijdou na řadu v roce 2022 a ty již sebou přinesou výrazné dopravní omezení.

Most, který v Husově ulici v Příbrami převádí silnici I/18 přes železniční trať. V roce 2021 se budou realizovat pouze přípravné práce. Hlavní práce na opravě tohoto mostu přijdou na řadu v roce 2022.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)