Vláda ČR přijala další krizová opatření

2020-10-22 08:32:37 Autor: Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 21. 10. 2020 několik dalších krizových opatření. S účinností ode dne 22. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. je v platnosti...

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Vláda ČR.
(Foto archiv)

 * I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, s výjimkou nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými apod.

* II. nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru apod.

* III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, apod.

* IV. doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku apod.
V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce,

Usnesení vlády č. 1078/2020