Od 21. října se musí nosit roušky i venku

2020-10-21 09:04:22 Autor: Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

(Ilustrační foto archiv)

A to:

* ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
* v prostředcích veřejné dopravy,
* na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
* v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
* na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

* děti do dvou let věku,
* děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
* žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
* žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
* a další.

Celé mimořádné opatření je ke stažení zde.