Krizový štáb v Příbrami jednal online

2020-10-19 09:46:47 Autor: Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Při jednání krizového štábu, které bylo vedeno online způsobem, informovaly jednotlivé složky tohoto štábu o aktuálním dění a připravenosti.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Příbramská radnice.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Podle vyjádření zástupců Hasičského záchranného sboru Policie ČR i Městské policie prozatím nedochází k žádným mimořádným událostem. Policisté a strážníci MP ve vyšší míře kontrolují dodržování vládních nařízení a většina zjištěných přestupků byla prozatím vyřešena domluvou. Pouze několik jednotlivých případů muselo být předáno k řešení ve správním řízení.

Důležitá je informace Oblastní nemocnice Příbram. Činnost covid odběrového místa byla rozšířena na sedm dní v týdnu. V současné době je v nemocnici hospitalizováno 33 pacientů s covidem a omezována je neakutní péče.

Stejně jako v jarních měsících, i tentokrát je ve městě zřízena škola pro děti zdravotníků a členů záchranných složek. Počítáno je také se zajištěním místa pro osoby bez přístřeší s covid pozitivním výsledkem nebo pro osoby vykázané z místa bydliště.

„Jednání je pro nás přínosem, se všemi složkami jsme v pravidelném kontaktu, nyní jsme tedy vyzkoušeli, že jednání můžeme vést v případě potřeby operativně i tímto způsobem. Jednání se nezúčastnili zástupci Krajské hygienické stanice, odkud jsme alespoň zprostředkovaně dostali informaci, že veškeré síly jsou nyní směřovány k řešení covid problematiky. Chtěl bych opět požádat všechny občany, prosím, dodržujte nastavená pravidla, na jaře jsme si s covidem v našem městě poradili, tak ať společně situaci zvládneme i nyní bez zbytečných komplikací,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Při svolávání krizového štábu jsou oslovováni také všichni starostové obcí ORP Příbram. Tentokrát žádný ze starostů možnosti zúčastnit se jednání nevyužil a ani nepředložil žádné téma k projednání.

Aktuální informace o mimořádných a krizových událostech na území města mohou občané získávat prostřednictvím informačního SMS a e-mailového servisu. K odběru zpráv je možné se zaregistrovat na: infoservis.pribram.eu.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí