Město Příbram podává rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

2020-10-13 15:49:27 Autor: Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

V minulém týdnu Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o možnosti využívání kameniva z odvalů při realizaci dopravních staveb. Město proti tomuto rozhodnutí podá rozklad.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Šachta č. 15.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

V březnu letošního roku se opět otevřela otázka využívání kameniva z odvalů, konkrétně odvalů při realizaci dopravních staveb. Stanovisko města určené Ministerstvu životního prostředí znělo jasně: Je třeba podrobně prozkoumat vliv na životní prostředí, vliv hluku a vibrací na zdraví obyvatel, vliv zvýšené dopravní zátěže…

Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí, dle kterého je odtěžování kameniva a jeho následné využití při realizaci dopravní staveb možné.

„Při vyhodnocování materiálů, které jsme obdrželi od Ministerstva životního prostředí, bohužel zjišťujeme, že některé naše požadavky založené na vyjádření odborníků nebyly reflektovány. Z tohoto důvodu se město Příbram připojí k dalším obcím, a proti tomuto rozhodnutí podá rozklad,“ uvádí k problematice starosta Jan Konvalinka.

Nyní se připravuje text samotného rozkladu, který bude v nejbližší době odeslán na Ministerstvo životního prostředí.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí