STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj se dohodli na složení Rady budoucího krajského zastupitelstva

2020-10-07 08:51:53 Autor: Eva Maříková ©

Hejtmankou kraje bude Petra Pecková (STAN), která bude mít ve své gesci vnější vztahy, bezpečnost, ICT a digitalizaci, náměstkem hejtmanky a radním pro dopravu (silniční infrastrukturu) bude Martin Kupka (ODS).

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Středočeský kraj.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Radním pro finance a strategie Věslav Michalik (STAN), radním pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN), radním pro školství a sport Milan Vácha (STAN), radním pro sociální věci Martin Hrabánek (ODS), radním pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), radním pro investice a majetek Libor Lesák (ODS), radním pro regionální rozvoj a územní plánování Jiří Snížek (Piráti), radním pro kulturu, památky a cestovní ruch Jan Jakob (Spojenci pro Středočeský kraj), radním pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

„Jsem nesmírně ráda, že při všech dosavadních jednáních byla velmi přátelská a vstřícná atmosféra, našli jsme společnou shodu na rozdělení resortů, jménech radních, předsedů a místopředsedů výborů i komisí. Důležitá pro všechny při obsazení jednotlivých postů byla především odbornost. Věřím, že ve Středočeském kraji nastane opravdu pozitivní změna, po které občané volali,“ sdělila Petra Pecková.

„Pokládáme dopravu za tak významnou oblast pro Středočeský kraj, že jí chceme posílit v Radě personálně, proto jsme se shodli na rozdělení oblasti silniční infrastruktury a dopravní obslužnosti,“ vysvětlil rozdělení resortů Martin Kupka.

Změna nastane i u další oblasti. “Cestovní ruch a kultura zažívají nelehké období. Rozhodli jsme se proto využít jejich vzájemné synergie a spojit je. Toto spojení je na místě a logické,“ dodal Jan Jakob.

Pro Jiřího Snížka z Pirátů je, mimo jiné, zásadní vztah s hlavním městem: „Z hlediska regionálního rozvoje pro nás klíčové zahájit užší spolupráci s Prahou.“

V příštím týdnu budou jednotliví radní a předsedové výborů pracovat na programovém prohlášení, které bude součástí koaliční smlouvy.

Eva Maříková,
tajemnice krajských zastupitelů STAN

REDAKCE:

Podívejte se na ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE, kde najdete přehled všech nově zvolených krajských zastupitelů, a to po jednotlivých volebních subjektech. Z přehledu je patrné, že do středočeského krajského zastupitelstva tentokrát nepostoupila ČSSD a KSČM, a to ani jediným kandidátem, a to přesto, že podíl těchto dvou stran na vedení kraje, jakožto koaličních partnerů hnutí ANO, byl v minulém volebním období zcela zásadní.

Porovnání s předcházejícím volebním obdobím 2016 → 2020

* STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 → 18
* ODS 10 → 16
* ANO 16 → 15
* Česká pirátská strana 0 → 12
* Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení 0 → 4 (TOP 09 v minulých volbách kandidovala samostatně 5)
* Česká strana sociálně demokratická 11 → 0
* KSČM 8 → 0

Za skokana těchto voleb s největším nárůstem mandátů od minulých voleb (0 → 12) lze tudíž ve Středočeském kraji označit Českou pirátskou stranu. Naopak největší volební debakl utrpěla Česká strana sociálně demokratická (11 → 0).