Dětské letní tábory

2020-07-23 08:29:57 Autor: Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Město Příbram v rámci Městského programu prevence kriminality pořádá od roku 2016 příměstský tábor. Tento tábor není jediným, který místostarostka Zorka Brožíková v uplynulých dnech navštívila.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

(Foto Město Příbram, Eva Švehlová, DiS.)

Od pondělí do pátku docházela dvacítka dětí pod vedením čtyř zkušených vedoucích na příměstský tábor, při kterém si všichni užili netradiční zážitky.

„Líbí se mi, jak se s dětmi na tomto táboře pracuje. Hned první den si všichni řeknou, co by chtěli prožít, co by se jim líbilo a vedoucí, kterými jsou Kateřina Jobeková Habrová, Tereza Holendová, Štěpán Jobek a Petr Matějíček, připraví program, ve kterém jsou všechna přání zohledněna,“ uvedla po návštěvě příměstského tábora, který našel zázemí v prostorách Střediska výchovné péče, místostarostka Zorka Brožíková.

Druhá cesta za dětmi na letní tábor vedla do obce Jablonná, kde svůj letní tábor pořádá příbramský Sokol. „Na sokolském táboře jsem poprvé, je to pravý tábor, kde jsou děti v centru přírody. Obdivuji všechny organizátory a patří jim velký dík za to, že svůj volný čas věnují dětem,“ dodala po návštěvě druhého tábora Zorka Brožíková.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí