Velká novela zákoníku práce

2020-07-16 09:11:29 Autor: OHK Příbram, Ing. Irena Karpíšková ©

Srdečně Vás zveme na seminář "Velká novela zákoníku práce od 30.7.2020". Přednášet bude Mgr. Jiří Salač. Koná se 20. července v budově České spořitelny...

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Česká spořitelna v Příbrami.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Velká novela zákoníku práce od 30.7.2020

Přednášející: Mgr. Jiří Salač, LL.M., partner, advokát
Datum konání: 20. července 2020
Místo konání: zasedací místnost České spořitelny, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram

Seminář poskytne účastníkům shrnutí všech významných změn, které přináší novela s účinností od 30.7.2020, a budou probrány praktické dopady změn pro praxi.

Velká novela zákoníku práce pro firmy a podnikatele.

Program:

* Dovolená a nový způsob jejího výpočtu
* Sdílené pracovní místo
* Nová úprava náhrady újmy na zdraví
* Změna v doručování písemností v pracovněprávních vztazích
* Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
* Další změny v oblasti pracovního práva

Přihlásit se můžete i prostřednictvím elektronického formuláře.