Prostředky z transparentního účtu se bude pomáhat i děkovat

2020-07-13 07:48:13 Autor: Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám postiženým koronavirem nebo poděkovat těm, kteří se o pomoc zasloužili.

Příbram, Příbramsko - Celý článek

(Grafika Město Příbram)

Výtěžek z transparentního účtu bude rozdělen mezi dvě skupiny osob. „Účet byl zřízen na pomoc potřebným a určitá část vybraných prostředků půjde také jako poděkování těm, kteří neváhali ve velmi náročné situaci přispěchat s pomocnou rukou,“ přibližuje rozdělení finančních prostředků z transparentního účtu místostarosta Martin Buršík.

Finanční pomoc z veřejné sbírky je v první řadě určena samoživitelkám a samoživitelům, kteří nedosáhli na finanční podporu od státu. „Občané města, kteří spadají do uvedené skupiny, si mohou v termínu od 13. července do 21. srpna 2020 podat žádost na Odboru sociálních věcí,“ doplnil informace starosta Jan Konvalinka.

Druhá část prostředků poputuje jako poděkování těm, kteří v nejtěžší době pomáhali. Pro ty město připravuje poukázky do příbramských restaurací. V současné době se právě provozovatelé příbramských restauračních zařízení mohou přihlásit k tomu, aby jejich podniky byly zařazeny na seznam, kde bude možné zmíněné poukázky uplatnit.

„Díky patří všem, kteří na náš transparentní účet přispívají. V současné době je na účtu částka 56 245 Kč. K této částce ještě přibudou prostředky z promítání autokina, a to polovina z příspěvků partnerů akce a polovina částky ze vstupného,“ dodal místostarosta Buršík.

* Transparentní účet veřejné sbírky je veden u České spořitelny: 90018-521689309/0800

* Transparentní účet Města Příbram: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/090018-0521689309/Mesto-Pribram"

* Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky města Příbram


Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí